Ideasipuli 2016

Ruokatoimittajat ry:n tunnustuspalkinto, Ideasipuli, annettiin vuonna 2016 Reko-verkostolle, joka on neuvokkaasti sosiaalista mediaa hyödyntäen tarjonnut kuluttajille pitkään kaivatun mahdollisuuden ostaa lähellä tuotettua ruokaa suoraan tuottajalta.

Suuremmissa kaupungeissa sekä työporukoissa käynnistynyt ruokapiiri-tyyppinen toiminta on palannut Reko-toiminnassa juurilleen.

Ranskasta ideansa saanut ja Pohjanmaan kautta Suomeen vuonna 2013 saapunut Reko-toiminta yhdistää tuottajat ja kuluttajat ilman välikäsiä. Reilusta kuluttamisesta (rejäl konsumtion) nimensä saaneeseen lähiruokaverkostoon liittyminen on ilmaista, sillä Reko-renkaat sen aktiivit toimivat nykyaikaisesti mahdollistajina eivät liiketoimintaa harjoittavina välittäjinä.

Reko-toiminnan myötä tuottajilla on selkeä tilaajajoukko ja vuorovaikutusmahdollisuus sekä toisiin tuottajiin että kuluttajiin. Toiminta on tarjonnut kuluttajille vaivattoman mahdollisuuden tutustua ruuan tuottajiin ja saada ruokaa, joka ei ole kulkenut keskusvarastojen ja kaupan kautta satoja kilometrejä. Toiminta on myös tuonut tarjolle ruokatuotteita, joita tavallinen kauppa ei tarjoa.

Ruokatoimittajien yhdistystä ilahduttaa se, että Reko-verkosto ulottuu suureen osaan Suomea, ja sen piirissä on jo kymmeniätuhansia jäseniä. Lähiruokapiirit ja -renkaat ovat mahdollistaneet lähiruuan ostamisen myös maakunnissa, lähellä tuottajia. Arvostamme sitä, että piireissä on innostuttu jakamaan suosituksia parhaista tuotteista ja ruokaohjeita niiden hyödyntämiseen.

Ihailemme verkoston kykyä yhdistää sosiaalisen median mahdollisuudet vapaaseen verkostotoimintaan, mikä on tuonut lukuisille paikkakunnille kylätapahtumaa muistuttavan tunnelman päivinä, jolloin tuottajat saapuvat jakamaan heiltä Facebookin kautta tilattuja tuotteita. Tuore, lähellä tuotettu ja laadukas ruoka sekä mahdollisuus kohdata ruuan tuottaja kasvokkain palkitsevat asiakkaan.

Erityisen huomion ansaitsevat Reko-aktiivit, facebook-ryhmien perustajat ja ne, jotka eri paikkakunnilla ottavat ensimmäisinä yhteyttä tuottajiin, sovittavat aikataulut ja sopivat jakopaikoista.  Nämä toukukkaat ”rekoilijat” rakentavat parempaa ruoka-Suomea.

Ruokatoimittajat ry on ruokajournalismin ammattilaisten yhdistys, joka liittää eri tiedotusvälineiden ruokatoimittajat yhteen. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja ottaa aktiivisesti kantaa alan kysymyksiin. Yhdistys palkitsee Ideasipulilla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat antaneet panoksen ruokakulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja sitä on jaettu vuodesta 1991.